top of page

Grāmatvedības pakalpojumi

SIA "Vidzemes Contus" sniedz pilnu vai daļēju grāmatvedības pakalpojumu juridiskām un fiziskām personām no pirmdokumentu apstrādes līdz deklarāciju, atskaišu iesniegšanai VID un citām valsts institūcijām vai uzņēmuma vadībai.

Grāmatvedības un finanšu pakalpojumi Vidzemē. +371 26428757

Grāmatvedības pakalpojums ietver:

Grāmatvedības politikas izstrādi un pilnveidošanu;

Grāmatvedības pirmdokumentu apstrādi;

Darba samaksas un ar to saistīto izmaksu un nodokļu aprēķinus;

Bankas, kases un avansa norēķinus;

Krājumu un pamatlīdzekļu uzskaiti;

Preču un pakalpojumu uzskaiti;

Debitoru un kreditoru parādu uzskaiti;

Grāmatvedības atjaunošanu no pirmdokumentiem;

Operatīvās bilances, peļņas vai zaudējuma aprēķina un naudas plūsmas sagatavošanu;

Nodokļu aprēķinus un deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu VID;

Gada pārskata sastādīšanu un deklarēšanu;

Iedzīvotāju un pašnodarbināto deklarāciju sastādīšanu;

Citu atskaišu sagatavošanu Valsts institūcijām un uzņēmuma vadībai;

Grāmatvedības konsultācijas

SIA Vidzemes Contus sniegs Jums kompetentu un vispusīgu konsutāciju par:

Jūsu izvēlētās saimnieciskās darbības piemērotāko uzņēmējdarbības formu;

Uzņēmuma reģistrācijas dokumentu sagatavošanu;

Efektīvāko nodokļu maksāšanas kārtības izvēli;

Atbilstošu grāmatvedības uzskaites sistēmas izveidošanu;

Lietvedības un personāla dokumentu sagatavošanu;

Saimniecisko līgumu sagatavošanu;

Darba tiesību un darba strīdu risināšanu;

Datu aizsardzību.

Konsultācijas

Lietvedības un personāla dokumentu sagatavošana.

Finanšu un saimnieciskās darbības analīze;

bgImage

Taupiet savu laiku un enerģiju biznesa attīstībai !

bottom of page