Jaunums


  SIA Vidzemes Contus komandai pievienojusies juriste, kas ir specializējusies darba tiesisko attiecību un darba strīdu risināšanas jomā.

Mēs palīdzēsim darba devējam un darba ņēmējam rast risinājumu darba strīdu gadījumos, sagatavosim dokumentus darba tiesisko attiecību regulēšanai, sniegsim konsultācijas kā izveidot darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, kā arī uz pilnvarojuma pamata pārstāvēsim klientu administratīvā pārkāpuma procesos.

2021. gada spēkā esošās darbaspēka nodokļu likmes

 Minimālā darba alga, euro mēnesī 500;

  Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums, euro mēnesī 300;

  Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums pernsionāriem, euro mēnesī 330;

  Ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, euro mēnesī 500;

  Ienākumi, virs kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu, euro mēnesī 1800;

  Atvieglojums par apgādībā esošu personu, euro mēnesī 250.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes:

  • Ienākumiem līdz 20004 euro gadā – 20%;
  • Ienākumiem no 20004 līdz 62800 euro gadā – 23%;
  • Ienākumiem virs 62800 euro gadā – 31%;
  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu vispārējā likme – 34.09%.

Tai skaitā:

  • Darba devēja likme – 23.59%;
  • Darba ņēmēja likme – 10.5%;

Mikrouzņēmuma nodokļa likme apgrozījumam:

  • līdz 25000 euro gadā 25%;
  • virs 25000 euro gadā 40%.

* Mikrouzņēmuma nodoklis tiek attiecināts tikai uz MU īpašnieku, uz pārējiem darbiniekiem attiecas darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā.

Taupiet savu laiku un enerģiju biznesa attīstībai !