top of page

Aktuāla informācija

Spēkā esošās darbaspēka nodokļu likmes

 • Minimālā darba alga, euro mēnesī 700;

 • Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums, euro mēnesī 500;

 • Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums pensionāriem, euro mēnesī 500;

 • Ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, euro mēnesī 500;

 • Ienākumi, virs kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu, euro mēnesī 1800;

 • Atvieglojums par apgādībā esošu personu, euro mēnesī 250.

Mikrouzņēmuma nodokļa likme apgrozījumam:

 • Mikrouzņēmuma nodokļu likme ir 25%.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes:

 • Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums, euro mēnesī 500;

 • Ienākumiem līdz 20004 euro gadā – 20%;

 • Ienākumiem no 20004 līdz 78100 euro gadā – 23%;

 • Ienākumiem virs 78100 euro gadā – 31%;

 • Ienākumiem no nereģistrētās saimnieciskās darbības – 10%;

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu vispārējā likme – 34.09%.

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme pašnodarbinātām personām – 31.07%.

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme pensionāriem – 30.02%

bottom of page